Thiết kế Nội thất Văn phòng Công ty Xây dựng HACOM tại Hà Nội

Thiết kế Nội thất Văn phòng Công ty Xây dựng HACOM tại Hà Nội

| |Công trình Thiết kế

Công ty TNHH Nội thất FB Việt Nam vinh dự là đơn vị Thiết kế và Thi công toàn bộ hạng mục Nội thất Văn phòng trụ sở Công ty Xây dựng HACOM tại đường Tố Hữu, Hà Nội. 

Công trình được hoàn thành đúng tiến độ đề ra và đưa vào sử dụng năm 2016.