Trụ sở Tòa soạn Báo Lao động

Trụ sở Tòa soạn Báo Lao động

| |Công trình Thi công

Thi công hạng mục Nội thất Văn phòng Tòa nhà Trụ sở Báo Lao động tại Số 06, Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. 

Toàn bộ hạng mục được hoàn thiện khánh thành đưa vào sử dụng năm 2016.